Styringsdokumentet er svar på oppdrag gitt i St. Prop. 1S (2020-2021) og St. Prop. 1S (2021-2022).

Lenkeblokk Icon Gi innspill til styringsdokumentet her

Fristen for å komme med innspill er 31. januar 2023. Har du spørsmål ta kontakt med prosjektet på fkj@ks.no.

Styringsdokument 0.8 versjon(pdf)

Styringsdokumentet vil oppdateres til endelig (1.0) versjon på bakgrunn av tilbakemeldinger fra innspillsrunden samt fra ekstern kvalitetssikrer (EKS), og behandles endelig av styret for FKJI i midten av mars 2023.

Samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune er juridisk organisert i Felles kommunal journal interim AS. Styringsdokumentet skal også underlegges ekstern kvalitetssikring, uten at det stilles krav om bruk av statens kvalitetssikringsordning (KS2).

Hele styringsdokument versjon 0.8 med vedlegg og bilag (PDF)