Styringsdokumentet er svar på oppdrag gitt i St. Prop. 1S (2020-2021) og St. Prop. 1S (2021-2022).

Styringsdokument 0.8 versjon(pdf)

Styringsdokumentet vil oppdateres til endelig (1.0) versjon på bakgrunn av tilbakemeldinger fra innspillsrunden samt fra ekstern kvalitetssikrer (EKS), og behandles endelig av styret for FKJI i midten av mars 2023.

Samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune er juridisk organisert i Felles kommunal journal interim AS. Styringsdokumentet skal også underlegges ekstern kvalitetssikring, uten at det stilles krav om bruk av statens kvalitetssikringsordning (KS2).

Hele styringsdokument versjon 0.8 med vedlegg og bilag (PDF)