I en felles uttalelse som nylig er sendt Stortinget beskriver storbyene dagens fragmenterte systemlandskap som lite bærekraftig i møte med fremtidens ressursutfordringer. Storbyene vil gi helsepersonell enkel tilgang på oppdatert informasjon, og innbygger enkel og sikker tilgang til egne helseopplysninger. Opplysningene må i tillegg kunne brukes til forskning og tjenesteforbedring, mener storbyene.

Har for få svar

Storbykommunene ønsker å samarbeide med andre kommuner, med KS og med nasjonale myndigheter og næringslivet for å lykkes med et digitalt løft.  Storbyene er i tillegg enige om at det i arbeidet med Akson trengs flere svar, og mener derfor Stortinget må bidra slik at gjenstående arbeid kan fortsette.

Spørsmålene det må jobbes videre er blant annet sammenhengen mellom journal og samhandlingsløsninger, robust og helhetlig styring og organisering, samt en stegvis og fleksibel innretning til arbeidet.

Arbeidet er alt i gang og er et samarbeidsprosjekt mellom foregangskommuner, KS og nasjonale myndigheter og må videreføres. Dette krever midler og tid til å foreta riktige vurderinger, står det i uttalelsen.

KS og kommuner fra Storbynettverket har støttet hovedinnretningen i forprosjektet for Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal journal.

Lenkeblokk Icon Felles uttalelse til Stortinget

Uttalelsen er underskrevet av: 

Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune
Lisbeth Hammer Krogh, ordfører i Bærum kommune
Kari Nordtun Nessa, ordfører i Stavanger kommune 
Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen kommune 
Rita Ottervik, ordfører i Trondheim kommune
Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø kommune
Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand kommune

KS kommentar og merkander til Prop. 1 S 2020-2021 - avsnittet om Akson