Leverandørene er en sentral aktør i arbeidet rundt et felles journalløft, og spiller en viktig rolle i å levere gode løsninger til kommunal sektor fremover. 

Informasjon og dialog

Hensikten med konferansen er å etablere en arena der alle landets kommuner kan møte leverandørene innenfor journalmarkedet. Her kan kommunene få kunnskap og innsikt i hva markedet tilbyr, og hva kommunene kan vente seg av nye løsninger fremover. I tillegg vil det gis informasjon om kommunesektorens arbeid om felles rammer og anbefalinger for anskaffelse av journalløsninger, utarbeidet for å understøtte kommunene i fremtidige anskaffelsesprosesser.

Tid: Tirsdag 30. januar klokka 10 til 16
Sted:Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Lenkeblokk Icon Påmelding

Program

Klokka 10.00
Velkommen v/Terje Wistner i KS ​
Slik vil regjeringen styrke digitalisering i kommunene v/ Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet​
Hva skal til for at kommuner lykkes med et felles journalløft? v/Kristin Weidemann Wieland i KS​
Hvordan få til godt samspill mellom kommunene og næringslivet? v/Kari Anne Dehli i Norway Health Tech​
Fremtidens journalløsninger skaper vi sammen v/Riche Vestby i Leverandørutviklingsprogrammet

Klokka 10.45 - 11.00
Pause og omrigg for leverandørpresentasjon​

Klokka 11.00 – 16.00   
Leverandørpresentasjoner og besøk i standområde for kommuner og leverandører

Standplass for leverandører

Det settes av god tid for at kommunene kan utforske standområde og den enkelte leverandør for å få informasjon, bygge relasjoner og eventuell demo av ulike løsninger.

Deltagelse på konferansen er kostnadsfritt for alle deltagere, men leverandører må betale en mindre sum for standplass. Eventuelle reisekostnader og/eller overnatting må bekostes av deltagerne selv.

Vi håper å se dere 30. januar og sammen markere starten på et nytt år, med spennende samarbeid på journalområdet. Vi håper dere vil se denne dagen som en fin anledning til å møte kommuner og leverandører innenfor journalmarkedet, og at dere har anledning til å prioritere tiden sammen med oss.

Lenkeblokk Icon Felles rammer og anbefalinger for anskaffelser