Kontaktpersonene kommer fra alle kommunene som er representert i styringsgruppen for prosjektet, i tillegg er alle fylker (utenfor Midt-Norge) representert.

 Samarbeidskommunenes kontaktpersoner

Kommune

Kontaktpersoner

Mailadresse

Bergen

Kristin Brekke

Kristin.Brekke@bergen.kommune.no

Bodø

Terje Jørgensen

terje.jorgensen@bodo.kommune.no

Bærum

Jan Vidar Moen

jan.moen@baerum.kommune.no

Hammerfest

Bjørg Strandheim

Bjorg.Strandheim@hammerfest.kommune.no

Kristiansand

Truls Andreassen

Truls.Andreassen@kristiansand.kommune.no

Oslo

Kirsti Pedersen

kirsti.pedersen@byr.oslo.kommune.no

Ringsaker

Svein Vik

svein.vik@ringsaker.kommune.no

Stavanger

Inger Bjørkum Leigvold

inger.bjorkum.leigvold@stavanger.kommune.no

Vinje

Kari Dalen

kari.dalen@vinje.kommune.no

Fylkesvise kontaktpersoner

Fylke

Kontaktpersoner

Mailadresse

Agder

Morten Lauknes

Morten.Lauknes@kristiansand.kommune.no

Innlandet

Svein Vik

svein.vik@ringsaker.kommune.no

Nordland

Jan Dag Ottemo

jan.dag.ottemo@vagan.kommune.no

Oslo

Kirsti Pedersen

kirsti.pedersen@byr.oslo.kommune.no

Rogaland

Anne Berit Berge Ims

abbi@ha.kommune.no

Troms og Finnmark

Hugo Hansen

hugo.hansen@harstad.kommune.no

Vestfold og Telemark

Carolina Toll

carolina.toll@tonsberg.kommune.no

Vestland

Terje Heggheim

Terje.Heggheim@kinn.kommune.no

Viken

Ola Svartberg

ola.svartberg@baerum.kommune.no>