Prosjektet Felles kommunal journal gjennomfører i november og desember dialogmøte for bruker- og pasientforeninger, fag- og profesjonsorganisasjoner, kommuner og leverandører/markedet. Presentasjonen som ble gitt i dialogmøte med leverandører og kommuner kan du se i opptak her.