Opptak fra debatt om Felles kommunal journal under EHiN november 2022

Det er godt dokumentert at den demografiske utviklingen allerede representerer en trussel for bærekraften i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette er i tillegg en utvikling som forsterkes og forverres i de kommende årene. Det er noe av bakgrunnen til arbeidet med et journalløft for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge.