Prosjektet er avhengig av dialog med interessentgrupper i arbeidet med å få fram løsningsforslag og beskrivelse av gjennomføringen av Felles kommunal journal. Innspillene fra dialogrunde 1 ga justeringer og innspill til forbedringer i løsningsforslaget som tas med i det videre arbeidet med konkretisering av Felles kommunal journal.

FKJ inviterer i november og desember til dialogmøte for bruker- og pasientforeninger, fag- og profesjonsorganisasjoner, kommuner og leverandører/markedet.

Dialogmøter runde 2:

Mandag 22. november Fag- og profesjonsorganisasjoner. Invitasjoner er sendt til følgende:

 • Den norske legeforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Farmaceutene
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Manuellterapi
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund
 • Tannlegeforeningen
 • Apotekforeningen

Torsdag 25. november Bruker- og pasientforeninger. Invitasjoner er sendt til følgende:

 • Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO)
 • Kreftforeningen
 • Pasientombudene
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

Mandag 29. november Leverandørmarkedet, i samarbeid med nasjonalt program for leverandørutvikling.

Torsdag 2. desember Kommuneledelse og -ansatte.