Dett var andre runde med dialogmøter som gjennomføres for bruker- og pasientforeninger, fag- og profesjonsorganisasjoner, kommuner og leverandører/markedet.

Diskusjonsunderlaget med løsningsforslaget var utgangspunkt for dialogmøtene, og samarbeidsprosjektet har fått mange gode innspill som blir tatt med i det videre arbeidet.


Dialogmøte med leverandører. Foto: KS

Lenkeblokk Icon Opptak av dialogmøter med leverandører og kommuner

Mandag 22. november Fag- og profesjonsorganisasjoner.

Følgende var invitert:

 • Den norske legeforening 
 • Fagforbundet 
 • Fellesorganisasjonen 
 • Farmaceutene 
 • Norsk Ergoterapeutforbund 
 • Manuellterapi 
 • Norsk Fysioterapeutforbund 
 • Norsk Psykologforening 
 • Norsk Sykepleierforbund 
 • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund 
 • Tannlegeforeningen 
 • Apotekforeningen 

Torsdag 25. november Bruker- og pasientforeninger. 

Følgende var invitert:

 • Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO) 
 • Kreftforeningen 
 • Pasientombudene 
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Mandag 29. november Leverandørmarkedet, i samarbeid med nasjonalt program for leverandørutvikling. 

 • Deltakerne fikk informasjon og kunne melde seg på via prosjektets nettsider.  

Torsdag 2. desember kommuneledelse og ansatte

 • Deltakerne fikk informasjon og kunne melde seg på via prosjektets nettsider.  

Prosjektet takker for stort engasjement og alle innspillene vi har fått. Vi jobber med å strukturere og innarbeide disse i det videre arbeidet i prosjektet. 

Det er planlagt flere dialogrunder utover i 2022.