- I et aktørforum ønsker vi å få til en mer konkret drøfting for å få faglige innspill på ulike tema. I tillegg øsnker vi å gå mer i dybden på innhold sammen med deltakerne. Målet er å teste om løsningsforslaget er robust nok, og få innspill på retning for å kunne konkretisere og utvikle oppdatert styringsdokument videre, forklarer Stine Drengsrud Eivindson som leder arbeidet med løsning og informasjonssikkerhet i FKJ.

Arena for samskaping

Et aktørforum består av faste deltagere og gjennomføres som et digitalt arbeidsmøte hver tredje uke. Prosjektet legger opp til en aktiv arbeidsform gjennom bruk av dialog og ulike digitale verktøy. Aktørforaene er en bred arena for samskaping hvor hensikten er å gjøre Felles kommunal journal til et best mulig produkt. 

Deltakerne er fordelt på to aktørfora: Ett med tematikk knyttet til behov og nytte, og ett med temaene markedsplass, økosystem og plattform. I aktørforaene er det viktig å skape en trygghet for at innspillene som gis kun blir brukt til prosjektinterne formål, og med hensikt for å konkretisere løsningsforslaget.

Bred deltakelse

Deltakere i aktørfora er fra bruker- og pasientforeninger, fag- og profesjonsorganisasjoner, kommunerepresentanter (rådgivere e-helse, IT og arkitektur, avdelingsledere innenfor helse og omsorg samt rådgivere med anskaffelses- og kontraktkompetanse). Representanter fra Direktoratet for e-helse, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster deltar også.

- Vi er spente på hvordan deltakelsen i aktørforaene blir mottatt, og vil evaluere opplegget sammen med deltakerne etter hvert møte for å gjøre justeringer, sier Stine Drengsrud Eivindson.