En arbeidsgruppe med representanter fra kommuner, fylkeskommuner, IKS og KS har siden 2023 jobbet med ulike alternativer til prismodell for Fiks-tjenestene som skal gjelde fra 2025. Forslaget har nå blitt behandlet i Digitaliseringsutvalget og KommIT-rådet, og ny prismodell skal vedtas av styret i KS Digitale fellestjenester på ordinært styremøte 29. mai. 

– Arbeidsgruppa som har jobbet fram forslaget, har fått gode og viktige innspill fra samstyringsstrukturen underveis. Vi er derfor trygge på at modellen er godt forankret i sektoren, og at den legger til rette for bærekraftig drift av de digitale fellestjenestene, sier daglig leder Sidsel Nordhagen i KS Digitale fellestjenester. 

KS Digitale fellestjenester vil invitere sektoren til et møte tidlig i juni og i høst, der de informerer om hva den nye prismodellen vil bety for kommuner og fylkeskommuner.  

Ønsker du å lese saksfremlegget fra KommIT-rådet, kan du gjøre dette her:
KS styrende organer - Møter - KommIT-rådsmøte (03.05.2024) (360online.com)