På brukermøtene vil kommuner og fylkeskommuner dele sine erfaringer med tjenestene, og KS vil presentere status og planer for drift og videreutvikling. Det er også satt av god tid til spørsmål. Alle møtene foregår digitalt.

Tidspunkt for og lenke til de ulike arrangementene finner du på Fiks-portalen.