Norske leger plikter å sende melding om dødsfall til Folkeregisteret og melding om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Folkehelseinstituttet har i flere år samarbeidet med Folkeregisteret og Direktoratet for e-helse om å lage en elektronisk løsning hvor legen kan melde både dødsfall og dødsårsak til korrekt instans i én og samme prosess. Dette har vært et ledd i prosjektet «Modernisert Folkeregister Helse».

Økning grunnet covid-19

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) har bistått med å spre løsningen til kommuner. MF Helse er et felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren. Sammen med Folkehelseinstituttet har de sett behovet for å forsere innføringen av løsningen, grunnet covid-19.

-Nå meldes om lag tretti prosent av alle dødsfall elektronisk. KS vil gjennom KS e-Komp og MF Helse vil fortsette det gode samarbeidet, slik at modernisert folkeregister og dødsårsakregisteret blir raskt oppdatert. I tillegg får legene god systemstøtte som sikrer god kvalitet og innebygget personvern i rapporteringen, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS Kristin Weidemann Wieland.

Begrenset utprøving

Løsningen har vært i begrenset utprøving i 57 kommuner frem til mars i år. Med bistand fra KS e-Komp nærmer det seg firedobling av antallet kommuner som er i gang. Leger som har brukt løsningen gir tilbakemelding om at den er enkel i bruk og at den bidrar til korrekt utfylling ved at den gjør oppslag i folkeregisteret og gir forslag til utfylling av felter. Løsningen har blitt svært godt mottatt i kommunene som var i begrenset utprøving, og i utbredelsesfasen som vi nå er godt i gang med.

Lenkeblokk Icon Hvordan komme i gang med elektronisk innmelding av dødsfall og dødsårsak Lenkeblokk Icon KS kompetansenettverk for e-helse