Programmet er en nasjonal satsing som skal oppnå disse målene:

  • Prioriterte fagområder i helse- og omsorgssektoren er dekket med nødvendige standardiserte kodeverk og terminologier.

  • Nasjonalt vedtatte kodeverk og terminologier er oppdatert i takt med utviklingen.

  • Oppdaterte kodeverk og terminologier, med tilhørende veiledere, er tilgjengelig for direkte bruk i relevante fagsystemer.

  • Kodet informasjon har tilstrekkelig kvalitet.

  • Standardiserte termer brukes riktig i relevante fagsystemer. 

Hva gjør KS og kommunesektoren?

Lenkeblokk Icon Les mer om "Program for kodeverk og terminologi"