eID er forkortelsen for elektronisk identifikasjon og brukes for identitetskontroll i elektroniske tjenester. En eID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For å logge på nasjonale e-helseløsninger slik som Kjernejournal, er det nødvendig å ha en eID på høyt sikkerhetsnivå. Eksempler på en slik eID er BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides kort og kortleser.

På slutten av 2020 ble det laget en rapport om eID i kommunal helse- og omsorgstjeneste på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. På bakgrunn av anbefalte tiltak i rapporten, er det under utarbeidelse en veileder for bruk av eID ved pålogging til Kjernejournal i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Den skal være ferdigstilt før sommeren 2021.

Last ned rapporten (pdf)