Endringer i pasientjournalloven trådte i kraft 1. januar 2022. Loven innebærer en plikt til å betale for de fire nasjonale e-helseplattformene; Kjernejournal, Helsenorge, e-resept og helsenettet.

De økonomiske konsekvensene vil i utgangspunktet ikke fremkomme som del av kommuneproposisjonen. KS har påpekt behovet for dette og vil arbeide for at de økonomiske konsekvensene inngår som del av kommuneproposisjonen i fremtiden.

I et brev som KS nylig har sendt kommuner kommer det frem hva KS gjør for å følge opp konsekvenser av lovendringen.

Brev til kommuner om konsekvenser av pasientjournalloven