Jeg vil gratulere Trondheim kommune med Helseplattformen, og for å være den første kommunen som tar den i bruk

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

- De siste dagene har vært spennende og utrolig artige. Jeg føler virkelig at vi innfører det digitale verktøyet for morgendagens helsetjeneste til innbyggerne, sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche P. Dehli.

Omleggingen i Trondheim kommune begynte torsdag 5. mai etter en felles plan utarbeidet av Helseplattformen, Trondheim kommune, Norsk Helsenett og Hemit. Innføring i helgen ble valgt på grunn av mindre aktivitet og færre ansatte på jobb.

Fornøyde ansatte

- Medarbeiderne har vært motivert og hatt et realistisk bilde av det de kunne vente seg. Det er et nytt system, og nye rutiner som ansatte skal bli kjent med. Så langt virker helsepersonell fornøyd, men det er også noe frustrasjon. Det handler om noe plunder og heft i løsningen, og at det ikke er nok folk på jobb. Men gjennomgående får vi høre at dette er det verktøyet de ønsket seg. Et løft for pasientsikkerheten, lite skriving letter dokumentasjon og forståelse av opplysninger, sier Dehli.

Flere vil koble seg på

Full nytte får kommunens innbyggere og helsepersonell når også sykehus og fastleger kobler seg på. Da vil alle opplysninger om innbygger ligge i en journal. Det vil gi en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell vil få et nytt og mer effektivt arbeidsverktøy.

For innbyggere i kommunen er ikke endringene merkbare ennå. Det kommer med bruk av appen HelsaMi, og når innbygger erfarer at helsepersonell har oppdaterte opplysninger om situasjonen deres. Helseplattformen innebærer at alle tjenesteområder innen helse og velferd, som legevakt, helsehus, helse- og velferdstjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, fengselsomsorg er ett felles system.


Supportsentreret er klar til å ta imot henvendelser. Foto: Trondheim kommune

Ekstra bemanning

Enhetene har hatt ekstra bemanning i helga for å sikre driften, og kommunen har hatt mange IT-eksperter og superbrukere tilgjengelig for å støtte de ansatte. I oppstartsfasen er det ifølge Dehli viktig å sende medarbeidere på opplæring, og ikke minst bemanne med flere på jobb.

- Det er viktig å ha tilgjengelige ledere som kan formidle problemer, ta beslutninger og omfordele oppgaver og ressurser. Godt støtteapparat med teknisk support på løsningen, og mange nok superbrukere er også viktig i innføringsfasen, sier Dehli.

Viktig milepæl

Helseplattformen i Midt-Norge er regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».  Systemet vil være felles med St. Olavs hospital, alle andre sykehus i regionen, fastleger og kommuner som slutter seg til etter en egen innføringsplan.

- Det er et viktig løft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Behov for nye journalløsninger, og ikke minst samhandling mellom aktørene i helsesektoren er stort, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS Kristin Weidemann Wieland.

Felles kommunal journal

Prosjektet Felles kommunal journal vurderer mulige innretninger på hvordan journalbehovet for kommuner utenfor Midt-Norge kan løses – der målet er en stegvis utviklet journalløsning som kan levere verdi underveis.

Lenkeblokk Icon Les mer om Felles kommunal journal her

- KS har tett dialog med kommunene som nå tar i bruk Helseplattformen omkring de behovene de har, og prosjektet for Felles kommunal journal er i dialog for å høste erfaringer underveis i sitt arbeid, sier Wieland.

Fakta om Helseplattformen

  • Helseplattformen er en felles journal- og samhandlingsløsning for sykehusene, kommunene og fastlegene i Midt-Norge.
  • Trondheim kommune eier 40 prosent av selskapet Helseplattformen AS, Helse Midt-Norge eier resten.
  • Med Helseplattformen får pasientene en journal som følger dem i alle møter med helsetjenesten.