Bergen kommune starter som første kommune utprøving av den nasjonale løsningen, Pasientens legemiddelliste (PLL) PLL skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt. Legemiddelhåndtering er et svært viktig område i utviklingen av visjonen «En innbygger, en journal».

- Utprøving er viktig steg i å få bedre innsikt og læring om bruk av pasientens legemiddelliste (PLL) i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Digital legemiddelhåndtering betyr at pasienten til enhver tid skal ha tilgang på oppdatert oversikt over egne legemidler, og helseansatte får presis og oppdatert legemiddeloversikt, sier avdelingsdirektør i KS, Terje Wistner.

Tryggere for pasienten

I dag er informasjonsflyten om pasientenes legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten krevende. Mye blir sendt via elektroniske meldinger mens noe fremdeles skjer på papir. Risikoen for alvorlige legemiddelfeil er særlig stor i forordning av legemidler, samt i overgangene mellom ulike nivåer i helsetjenestene.

- Bergen kommune og kommunal sektor er veldig glade for at vi får muligheten til å prøve ut pasientens legemiddelliste. Dette vil gi pasientene våre en sikrere legemiddelbehandling, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Målet er at både fastleger, legevakt, sykehus og omsorgstjenester har tilgang til pasientens legemiddelliste. Pasientsikkerheten bedres i kommunens tjenester ved at sykepleiere i kommunale tjenester får korrekt og oppdatert legemiddeloversikt fra pasientens lege, uten behov for tolkning eller oppfølging i etterkant. Leger i kommunale tjenester vil få oppdatert legemiddelliste på sine pasienter fra legekollegaer i spesialisthelsetjenesten, og vil nå gjennom forskrivningsmodulen få tatt i bruk e-resept for første gang.

Bedre oversikt

Innhenting og samstemming av legemidler vil ta kortere tid og redusere risikoen for pasientskade som følge av feil-registrering av opplysninger fra papirutskrift eller annen korrespondanse.
- Som pasient vil du til enhver tid ha tilgang på oppdatert oversikt over dine legemidler, noe som vil gi bedre mulighet til å ta ansvar for egen helse og legemiddelbruk, påpeker Husa.

Når utprøvingen starter til høsten vil Arna, Åsane og Bergenhus være de første bydelene ut. Fra tjenestene kommunen har ansvar for vil hjemmebaserte tjenester og fastleger starte først og sykehjem følge etter.