- TISK IKT er et bevis på at utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og sektorer er helt nødvendig for å utvikle nye, gode tjenester til innbygger og næringsliv. Arbeidet har banet vei for nye måter å jobbe sammen om utviklingsarbeid. Vi håper dette blir modellen for hvordan privat og offentlig sektor i fremtiden samarbeider om nye utviklingsprosjekter, sier avdelingsdirektør for e-helse i KS, Terje Wistner.

Nylig ble TISK IKT tildelt e-helseprisen. Bak står ti aktører, deriblant KS.

Lenkeblokk Icon E-helseprisen til TISK IKT

Dataforeningens e-helsepris ble delt ut for første gang i 2022. Prisen er stiftet for å skape oppmerksomhet om viktigheten av dialog og samarbeid mellom aktørene i helsesektoren som grunnlag for å skape helt ny samhandling og nye løsninger. 

Aktørene bak TISK IKT

Helsedirektoratet
Direktoratet for ehelse
Folkehelseinstituttet
Norsk helsenett SF
Sykehuspartner
KS
Den norske legeforening
Politiet
Digitaliseringsdirektoratet
Skatteetaten