- Siden mars har det vært et svært godt samarbeid mellom kommunene og KS e-Komp for å ta i bruk elektronisk melding om dødsfall. Noen kommuner har gått foran og sørget for erfaring og veiledning. Dette har vi hatt stor nytte av når nettverket har vært i dialog med kommuner med tilbud om bistand, sier avdelingsdirektør i KS Terje Wistner.

Raskere enn forventet

Løsningen gjør det mulig for legen å melde både dødsfall og dødsårsak til korrekt instans i én og samme prosess. Løsningen var planlagt utbredt i løpet av 2021, men på grunn av Covid-19 har det skjedd en stor mobilisering slik at alle typer dødsfall skal kunne registreres elektronisk av legene. I kommunene sendes nå halvparten av alle statistisk forventede dødsfall som elektronisk melding.

- Det er et storartet arbeid som gjøres, og som vi vil se effekten av ved å ha oppdaterte folkeregistre tilgjengelig ganske umiddelbart for alle. Samtidig gir det oppdatert dødsårsakregister hos FHI, sier Wistner.

Kompetansenettverket bidrar

KS e-Komp bistår kommunene med bruksstatistikk for å øke bruken av løsningen. Alle de store kommunene er nå i gang og volumet øker derfor raskt. Fokuset i høst er på å øke antallet meldinger i de store kommunene, samt å få i gang alle legevaktene. Det er en sterkt stigende kurve i antall meldinger sendt nå etter sommeren, og vi jobber nå for å spre løsningen intern i kommunene slik at alle leger sender meldinger elektronisk.

Lenkeblokk Icon KS kompetansenettverk for e-helse