Kommuner som ønsker å ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp og innsynsløsningen har nå mulighet til dette.

Hvordan sette i gang med forberedelsene?

Prosjektet Digisos har utarbeidet en håndbok for innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Denne beskriver hvordan kommuneadministrasjonen og NAV-kontoret kan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. På www.nav.no/digisos finner dere håndboken og mer informasjon om hvordan dere kommer i gang med forberedelsene.

Forberedelsesaktivitetene omfatter:

-           beslutning om å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp

-           være med i finansieringsordningen for digitale fellesprosjekter (DigiFin) 

-           avtaleinngåelse med fagsystemleverandører, KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet

-           faglige forberedelser og organisasjonsutvikling i NAV-kontoret

-           tekniske forberedelser

-           juridiske vurderinger