Til høsten vil også Stavanger, Arendal og Hjelmeland teste løsningen før den deretter blir tilgjengelig nasjonalt.

Ungdomsløsningen til DigiHelsestasjon er utviklet på Helsenorge-plattformen, og er tilgjengelig i Helsenorge-appen. Løsningen gjør det for første gang mulig for ungdom fra 13 år bestille time digitalt på egenhånd hos helsesykepleier på sin skole, eller finne sin nærmeste helsestasjon for ungdom (HFU). I tillegg gjør løsningen det enklere for helsesykepleiere å sende informasjon direkte til elevene på skolen, gjennom et nytt kommunikasjonsverktøy som er integrert i løsningen.

Løsningen innebærer at den kommunale helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir tilgjengelig digitalt. Målet er at unge enkelt kommer i kontakt med helsetjenesten, og ber om hjelp når de trenger det.   

Lenkeblokk Icon DigiHelsestasjon for ungdom

Hvilke kommuner kan ta i bruk løsningen?  

Foreløpig er det kun pilotkommunene i DigiHelsestasjon-prosjektet – Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger, Arendal og Hjelmeland – som får tilgang på løsningen og kan tilby denne til ungdom på utvalgte skoler hos seg.

Så snart pilotene er overstått, og løsningen er godkjent nasjonalt, vil ungdomsløsningen også være tilgjengelig for kommunene i resten av landet. Kommunen må selv inngå avtale både med egen EPJ-leverandør og Norsk helsenett (NHN) for å kunne ta i bruk løsningen.  

Hvordan kan ungdommen ta i bruk løsningen?

Ungdom må være fylt 13 år og ha MinID for å kunne logge inn i ungdomsløsningen på Helsenorge-appen. Her vil de altså ha mulighet til å bestille time til helsesykepleier på skolen sin – uten at foreldrene/foresatte må samtykke til det.

I tillegg kan ungdommen:  

  • Se hvilke helsesykepleiere de kan snakke med på skolen
  • Få påminnelse om timen med helsesykepleier på skolen 
  • Avlyse timen med helsesykepleier på skolen – helt inntil timen starter
  • Hente opp oversikten over timene dine hos helsesykepleier på skolen
  • Få viktige meldinger fra helsesykepleier rett på mobilen
  • Finne nærmeste helsestasjon for ungdom (HFU) i kart