DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon tilbyr digitale tjenester for gravide, foreldre med barn i alderen 0-5 år, samt barn og unge i skolehelsetjenesten og helsestasjon for unge.

For å hjelpe kommunene i gang med DigiHelsestasjon er det utarbeidet en innføringshåndbok. Den tar dere gjennom prosessen og viktige oppgaver man må tenke på i de ulike fasene fremover, fra oppstart til realisering av gevinster etter DigiHelsestasjon er i drift i kommunen.

På sidene til Norsk helsenett SF (NHN) vil dere blant annet finne informasjon om hvordan man bestiller tjenesten, informasjon om bruk og veiledningsmateriale for tjenesten.

Lenkeblokk Icon Innføringshåndbok DigiHelsestasjon Lenkeblokk Icon Presentasjon DigiHelsestasjon Lenkeblokk Icon Forenklet samfunnsøkonomisk analyse for Helsestasjon og skolehelsetjenesten Lenkeblokk Icon Helsestasjon og skolehelsetjenesten - NHN