For å hjelpe kommunene i gang med DigiHelsestasjon er det utarbeidet en innføringshåndbok. Den tar dere gjennom prosessen og viktige oppgaver man må tenke på i de ulike fasene fremover, fra oppstart til realisering av gevinster etter DigiHelsestasjon er i drift i kommunen.

Innføringshandbok Digi helsestasjon (digivestland.no)

Presentasjon digihelsestasjon

Forenklet samfunnsøkonomisk analyse for Helsestasjon og skolehelsetjenesten