For å kunne bruke kalender og melding må innbyggerne være digitalt aktive på helsenorge.no. Det vil si at de må ha logget inn på helsenorge.no, akseptert bruksvilkårene og samtykket til å kommunisere med sine helsekontakter via nettstedet. Det er derfor viktig at kommunen gir god informasjon om helsenorge.no til sine innbyggere. Nedenfor ligger brosjyrer og materiell som dere kan bruke til dette.

Nyttige dokumenter (brosjyrer er i pdf-format)

I Helsenorges nettbutikk kan kan du laste ned informasjons- og makredsmateriell. 

Lenkeblokk Icon Helsenorges nettbutikk

Fullmakt

Lenkeblokk Icon Fullmakt på helsenorge.no (ekstern lenke) Lenkeblokk Icon Manuelt fullmaktsskjema (ekstern lenke)

Filmer