For å kunne bruke kalender og melding må innbyggerne være digitalt aktive på helsenorge.no. Det vil si at de må ha logget inn på helsenorge.no, akseptert bruksvilkårene og samtykket til å kommunisere med sine helsekontakter via nettstedet. Det er derfor viktig at kommunen gir god informasjon om helsenorge.no til sine innbyggere. Nedenfor ligger brosjyrer og materiell som dere kan bruke til dette.

Nyttige dokumenter (brosjyrer er i pdf-format)

Lenkeblokk Icon 50x70 Plakat Helsestasjon Lenkeblokk Icon 70x100 Plakat Helsestasjon Lenkeblokk Icon A3 Plakat Helsestasjon Lenkeblokk Icon Brosjyre Helsestasjon Lenkeblokk Icon Visittkort Helsestasjon Lenkeblokk Icon Skolehelsetjenesten på nett (skolebrev) Lenkeblokk Icon Illustrasjon av kommunikasjon mellom helsestasjon og skolehelsetjenesten

Fullmakt

Lenkeblokk Icon Fullmakt på helsenorge.no (ekstern lenke) Lenkeblokk Icon Manuelt fullmaktsskjema (ekstern lenke)

Filmer