Løsningen er utviklet gjennom prosjektet DigiHelsestasjon, som er et samarbeidsprosjekt mellom statlige etater og kommuner. Prosjektet er en del av DIGI-UNG programmet, et samarbeid mellom sju ulike departement.

Et lavterskeltilbud

DigiHelsestasjon Ungdomsløsning er et lavterskeltilbud som er utviklet for at ungdommer kan ta selvstendig kontakt med helsetjenesten.

Ungdomsløsningen er basert på lovverket (Personvernforordningen GDPR) som tillater at ungdom kan ha en selvstendig kontakt med denne delen av helsetjenesten. Det betyr at DigiHelsestasjon er en såkalt informasjonssamfunnstjeneste, som tilbyr generelle råd og informasjon. Løsningen er derfor utformet slik at ungdommer ikke kan utveksle sensitive opplysninger, og på den måten kan ungdommer bruke løsningen selv uten foreldrenes samtykke. 

Hva ungdom får tilgang til i helsenorge-appen med Feide innlogging

Ungdom fra 13 år får tilgang til ungdoms-funksjonalitet i helsenorge-appen ved bruk av Feide-innlogging.

 • Informasjon om skolehelsetjenesten på sin skole
 • Be om time og få tildelt time hos skolehelsetjenesten på sin skole
 • Informasjon om nærmeste helsestasjon for ungdom (HFU) (nærmest der telefonen befinner seg) med mulighet for å finne informasjon om HFU andre steder i Norge
  • Det er ikketimebestilling til helsestasjon for ungdom
 • Tilgang til kvalitetssikret helseinformasjon for ungdom

Ungdom over 16 år kan logge seg på helsenorge-appen med både Feide og Bank-ID, og får da tilgang til ungdomsfunksjonalitet og resten av Helsenorge, avhengig av påloggingsmekanismen de velger. 

Hva får de ansatte i tjenesten tilgang til

 • Timebehandling i sitt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ)
 • Redaktørløsning: en nettbasert løsning for vedlikehold av informasjon om SHT og sine ansatte (for eksempel ansattinformasjon som navn, rolle og bilde), informasjonsmeldinger fra SHT til grupper av ungdom på skolen (for eksempel adresse, åpningstider, tilbud), og informasjon om HFU. Leveres og driftes av Norsk helsenett (NHN).
 • Det er ingen kobling mellom redaktørløsning og EPJ

Hva vises på helsenorge?

Timene ungdommene får tildelt ved skolehelsetjenesten vises for ungdommer i appen. Om ungdommen er over 16 år, og kan logge inn på helsenorge web (www.helsenorge.no), så ser ungdommen selv timen også der.

Foreldre som har tilgang til barn under 16 år sin profil på Helsenorge, ser ikke timene ungdom har fått via appen. Dette gjøres ved standard tilgangsstyring på Helsenorge hvor disse timene er markert med at de ikke skal være tilgjengelige via representasjon. Foreldre ser heller ikke andre spor av at ungdom benytter appen.

Sikkerhet og personvern

 • I løsningen finnes kun pre-definerte valg, og ingen fritekstfelt. På den måten sørger vi for at sensitive opplysninger ikke behandles.
 • Ungdommene fra 13 år vil altså ikke få tilgang til digital helsehjelp. Dette er derfor tjenester som personvernforordningen (GDPR) tillater at ungdom tar i bruk selv uten foreldres samtykke.

Ikke alle elever kan bruke løsningen

Det er en del elever som ikke vil kunne bruke løsningen, blant annet:

 • Elever på skoler som ikke bruker Feide, eksempelvis på private skoler
 • Elever som ikke har fylt 13 år på 8. trinn
 • Barn som lever under kode 6/7 vil ikke kunne bruke app av sikkerhetsmessige grunner.

Hvordan ta i bruk DigiHelsestasjon for ungdom?

DigiHelsestasjon Ungdomsløsning er i dag i pilotering hos noen utvalgte kommuner. Løsningen er planlagt tilgjengelig nasjonalt i løpet av 2023.

For å aktivere løsningen må den enkelte skoleeier (kommune/fylkeskommune) tilgjengeliggjøre Helsenorge-appen til elever på ungdomsskoler og videregående skoler via Feides kundeportal.

Rapporter og statistikk

Det vil være mulig å hente rapporter om ungdomsfunksjonalitet fra EPJ, fra helsenorge-app og fra redaktørløsningen.