Løsningen er utviklet gjennom prosjektet DigiHelsestasjon, som er et samarbeidsprosjekt mellom statlige etater og kommuner. Prosjektet er en del av DigiUng-programmet, et samarbeid mellom sju ulike departement.

Et lavterskeltilbud

DigiHelsestasjon Ungdomsløsning er et lavterskeltilbud som er utviklet for at ungdommer skal kunne ta selvstendig kontakt med helsesykepleier digitalt, uten foreldrenes samtykke.

Hva ungdom får tilgang til i Helsenorge-appen med MinID-innlogging

Ungdom får tilgang til ungdomsfunksjonalitet i Helsenorge-appen ved bruk av innlogging via MinID: De kan bruke løsningen til å:

  • Få informasjon om og fra skolehelsetjenesten på egen skole
  • Be om, og få tildelt, time hos skolehelsetjenesten på egen skole
  • Finne nærmeste helsestasjon for ungdom (HFU) i kart (nærmest der telefonen befinner seg), med mulighet for å finne informasjon også om HFU andre steder i Norge
    • Det er ikke timebestilling til helsestasjon for ungdom

Ungdom over 16 år kan også logge seg på Helsenorge med BankID, og får da tilgang til resten av Helsenorge.  Her kan de gjennomføre sikret e-konsultasjon med helsesykepleier, i tillegg til å benytte de andre helsetjenestene på Helsenorge.

Hva får de ansatte i tjenesten tilgang til

  • Timebehandling i sitt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ)
  • Redaktørløsningen; en nettbasert løsning for å sende informasjonsmeldinger til ungdommen i ulike klasser og på ulike klassetrinn. Her vedlikeholdes også informasjon om den enkelte SHT og HFU (hva de tilbyr, hvor de finnes, åpningstider), og informasjon om de ansatte i SHT legges inn (navn, rolle og bilde, basert på samtykke) for at ungdommen skal kunne se denne informasjonen, når de bruker Helsenorge-appen. Leveres og driftes av Norsk helsenett (NHN).
  • Det er ingen kobling mellom redaktørløsning og EPJ

Hva vises på helsenorge?

Timene ungdommene får tildelt ved skolehelsetjenesten vises for ungdommer i appen.

Foreldre som har tilgang til barn under 16 år sin profil på Helsenorge, ser ikke timene ungdom har fått via appen. Dette gjøres ved standard tilgangsstyring på Helsenorge, hvor disse timene er markert med at de ikke skal være tilgjengelige via representasjon. Foreldre ser heller ikke andre spor av at ungdom benytter appen.

Sikkerhet og personvern

I løsningen finnes kun pre-definerte valg, og ingen fritekstfelt. På den måten sørger vi for at sensitive personopplysninger ikke behandles.

Ikke alle elever kan bruke løsningen

Det er en del elever som ikke vil kunne bruke løsningen, blant annet:

Elever som ikke har fylt 13 år på 8. trinn

Barn som lever under kode 6/7 vil ikke kunne bruke app av sikkerhetsmessige grunner

Hvordan ta i bruk DigiHelsestasjon for ungdom?

DigiHelsestasjon Ungdomsløsning piloteres hos noen utvalgte kommuner; Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger, Hjelmeland og Arendal. Løsningen er planlagt tilgjengelig nasjonalt i løpet av 2023.

For å lykkes med å nå ut til ungdommen med løsningen, bør den enkelte skoleeier (kommune/fylkeskommune) i tett samarbeid med kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste sørge for god informasjon om hvordan ungdommene kan ta i bruk tjenesten..

Rapporter og statistikk

Det vil være mulig å hente rapporter om bruken av ungdomsløsningen, både fra pasientjournalsystemet lokalt og fra Helsenorge-app.

Lenkeblokk Icon DigiHelsestasjon