Løsningen er utviklet gjennom prosjektet DigiHelsestasjon, som er et samarbeidsprosjekt mellom statlige etater og kommuner. Prosjektet er en del av DigiUng-programmet, et samarbeid mellom sju ulike departement.

Et lavterskeltilbud

Ungdomsfunksjonaliteten i DigiHelsestasjon er et lavterskeltilbud som gjør at ungdommer selv kan ta kontakt med helsesykepleier digitalt, uten foreldrenes samtykke.

Hva ungdom får tilgang til i Helsenorge-appen med MinID-innlogging?

Ungdom får tilgang til ungdomsfunksjonalitet i Helsenorge-appen ved bruk av innlogging via MinID. Funksjonaliteten gjør det mulig å

  • få informasjon om og fra skolehelsetjenesten på egen skolebBe om, og få tildelt, time hos skolehelsetjenesten på egen skole
  • finne nærmeste helsestasjon for ungdom (HFU) i kart (nærmest der telefonen befinner seg), med mulighet for å finne informasjon også om HFU andre steder i Norge
    • Det er ikke timebestilling til helsestasjon for ungdom

Ungdom som har fylt 16 år kan også logge seg på Helsenorge med BankID, og få tilgang til resten av tjenestene på Helsenorge.  Her kan de blant annet gjennomføre sikker e-konsultasjon med helsesykepleier. 

Hva får de ansatte i tjenesten tilgang til?

  • Timebehandling i sitt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ)
  • Redaktørløsningen, som er en nettbasert løsning for å sende informasjonsmeldinger til ungdommen i ulike klasser og på ulike klassetrinn. Her vedlikeholdes også informasjon om den enkelte SHT og HFU (hva de tilbyr, hvor de finnes, åpningstider), og de ansatte i SHT  (navn, rolle og bilde, basert på samtykke) Ungdommen skal kunne se denne informasjonen, når de bruker Helsenorge-appen. 

Hva vises på Helsenorge?

Timene ungdommene får tildelt ved skolehelsetjenesten vises for ungdommer i appen.

Foreldre som har barn under 16 år har tilgang deres profil på Helsenorge, ser ikke timene ungdom får via appen. Dette gjøres ved standard tilgangsstyring på Helsenorge, hvor disse timene er markert med at de ikke skal være tilgjengelige via representasjon. Foreldre ser heller ikke andre spor av at ungdom benytter appen.

Sikkerhet og personvern

I ungdomsfunksjonaliteten finnes kun forhåndsdefinerte valg, og dermed ingen fritekstfelt. På den måten sørger vi for at sensitive personopplysninger ikke behandles.

Ikke alle elever kan bruke funksjonaliteten

Det er en del elever som ikke vil kunne bruke funksjonaliteten for ungdom, deriblant

  • elever på 8. trinn som ikke har fylt 13 år
  • barn som lever under kode 6/7 som ikke kan bruke appen av sikkerhetsmessige grunner

Hvordan ta i bruk DigiHelsestasjon for ungdom?

KS legger i 2024 opp til et felles innføringsløp av DigiHelsestasjon med både basis- og ungdomsfunksjonalitet. Kommunenen kan selv velge hvilken funksjonalitet de vil ta i bruk.  

For å lykkes med å nå ut til ungdommen, bør den enkelte skoleeier (kommune/fylkeskommune) i tett samarbeid med kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sørge for god informasjon om hvordan ungdommene kan ta i bruk tjenesten.

Lenkeblokk Icon Sluttrapport DigiHelsestasjon ungdom

Rapporter og statistikk

Det vil være mulig å hente rapporter om bruken av ungdomsfunksjonalteten, både fra pasientjournalsystemet lokalt og fra Helsenorge-appen.

Lenkeblokk Icon DigiHelsestasjon