Til hovedinnhold

Digitalt kompetanseløft med Digital Norway og KS

KS og Digital Norway tilbyr i samarbeid oppdatert kunnskap om ny teknologi med søkelys på kunstig intelligens, cybersikkerhet og data. Vi vil også arrangere webinarer om de samme temaene høsten 2024.

Artikler

SISTE OM DIGITAL KOMPETANSE

Foto: Shutterstock

Webinarrekke om digitalisering

KS inviterer til faste webinarer om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Neste webinar kommer 5. september - om KI i kommunal sektor.

Webinar om Drømmeplan

Drømmeplan har som mål å gjøre reguleringsplaner lettere tilgjengelige for innbyggerne digitalt. Dette var hovedtema i det andre i rekken av webinarer om vårt digitaliseringsarbeid. Se det i opptak her.

Foto: Shutterstock

Digital robusthet i kommunal sektor

Med utgangspunkt i dataangrepet mot Østre Toten kommune og et økende antall dataangrep mot norske virksomheter generelt, har KS utarbeidet en rapport for å analysere kommunenes robusthet og evne til å forebygge, oppdage og håndtere dataangrep.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

Valgt av folket i en digital tid

Teknologi endrer samfunnet og er en maktfaktor i seg selv. Hvorfor settes temaet så sjelden på den politiske dagsordenen?

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

KS inngår samarbeid med Digital Norway

Digitaliseringen skjer i et stadig raskere tempo og oppgavene må i økende grad løses i et samspill, på tvers av aktører og sektorer. KS og Digital Norway vil samarbeide om viktig digital kompetanse til vår sektor om blant annet personvern og KI.

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

Gunn Marit Helgesens tale til eKommune 2024

- Digitalisering er selve ryggraden i vår samfunnsstruktur. I en stadig mer kompleks og sammenvevd verden står kommunene overfor nye og utfordrende realiteter, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i åpningstalen under årets eKommune-konferanse.

Les flere artikler

KONTAKT