Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret flere premisser for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykks­former. Det å utvikle digitale ferdigheter innebære å kunne bruke digitale verktøy og tjenester hensiktsmessig og forsvarlig.

Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Bruk av digitale verktøy og tjenester vil si å løse praktiske oppgaver, finne informasjon og kunne kommunisere.

Digidel.no er et nettsted for de som driver opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Ressursene er delt inn i ressurser for veiledere, øvingsressurser, kartlegging og veiledningsressurser. Alle ressursene er gratis å bruke.

Lenkeblokk Icon Gå til digidel.no