Ønsker din kommune å komme i gang med veiledningstilbud i digital kompetanse?

Foto: Gamst design

Lenkeblokk Icon Les mer på Digihjelpen.no

KS og Kommunal- og distriktsdepartementet forlenger samarbeidsavtalen om Digihjelpen fram til 2026.

– Grunnleggende digital kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne bruke tjenester som det offentlige tilbyr. Det er fremdeles mange som strever med å tilpasse seg den digitale hverdagen. Vi håper at Digihjelpen vil bidra slik at kommunene kan etablere et fast tilbud for sine innbyggere, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS er glad for at dette samarbeidet med departementet fortsetter i fire nye år. Gjennom Digihjelpen-arbeidet kan kommuner som ønsker å komme i gang blant annet delta på samlinger og dele erfaringer med hverandre. 


Andre nestleder i KS, Jenny Følling, undertegnet avtalen sammen med statsråd Bjørn Arild Gram. 

Sårbare møter

Flere kommuner har allerede faste tilbud for innbyggere som synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester. Til sammen har over 120 kommuner fått tilskuddsmidler fra Kommunal- og distriktsdepartementet siden 2017.

De som benytter seg av veiledningstilbudene er først og fremst eldre, førstegenerasjon innvandrere og flyktninger og personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Flere kommuner med etablerte tilbud forteller om lange ventelister og stor pågang fra innbyggere som ønsker hjelp til å mestre den digitale hverdagen. Kommunene forteller også at mange innbyggere føler på skam over å ikke beherske en PC, nettbrett eller å kunne bruke digitale tjenester. Flere kommunale veiledere forteller om sårbare møter med disse innbyggerne.

Hvis du ikke mestrer data, mister du kontrollen over ditt eget liv. Jeg føler meg utenfor. Dette er jo en så stor del av samfunnet. Innbygger som mottok hjelp fra et kommunalt veiledningstilbud

Råd og veiledning

Målet med Digihjelpen er å gi råd og veiledning til kommuner som ønsker å hjelpe og veilede innbyggere med lav eller ingen digital kompetanse. KS har blant annet utviklet netthåndboken www.digihjelpen.no som skal hjelpe kommuner med å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud til innbyggerne. På disse nettsidene finnes det også en rekke reportasjer fra ulike kommunale veiledningstilbud fra kommuner som allerede er i gang.

Lenkeblokk Icon Les reportasjer om flere kommunale veiledningstilbud

Veiledningsressurser tilgjengelig for kommunene

KS samarbeider også tett med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har utviklet en rekke gratis veiledningsressurser som kommunene fritt kan ta i bruk og tilpasse til lokale forhold. Mange av kurspakkene finnes også på flere språk, som urdu, tigrinja, somali, polsk, engelsk og arabisk. Disse veiledningsressursene og kursene ligger på www.digidel.no.