Digitalt utenforskap kan ikke bare være en kostbar tidstyv i den offentlige forvaltningen. Utenforskap kan også virke udemokratisk og true prinsippet om menneskets likeverd. Kommunene må ta jobben med å lære opp innbyggerne.

Noen er mer sårbare for digitalt utenforskap enn andre. Særlig gjelder det eldre over 65 år, som Skjoldvor Wiseth, mennesker som står utenfor arbeidslivet, mennesker med nedsatte funksjonsevner og førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land. Spesielt ikke-vestlige kvinner, som Alganesh Emah.
Mennesker som Alganesh får gjerne en dobbel utfordring. For det første er de ikke vant til digitale tjenester, og for det andre sliter de med språket. En slik kombinasjon kan gjøre den digitale hindringen uoverkommelig.

For å unngå et digitalt klasseskille i Norge, trenger vi initiativtakere, som bibliotekaren Birger Brynildsen. Han har funnet en løsning som involverer både biblioteket og den lokale, videregående skolen. Resultatet er at en rekke mennesker i Øvre Eiker kommune får tilbud om personlig veiledning i bruk av data og digitale tjenester.

Lærer data for å bo hjemme

Skjoldvor Wiseth vil helst kaste datamaskinen i veggen. Hun synes det digitale stjeler tid i pensjonisttilværelsen. Og hun trenger hjelp.

Lenkeblokk Icon Les mer om Skjoldvor her

En helt ny hverdag

Alganesh Emha har gått på datakurs. Før kurset var hun hjelpeløs i møte med offentlige tjenester. I dag lærer hun bort datakunnskap til venner og bekjente.

Lenkeblokk Icon Les mer om Alganesh her

Personlig veiledning til alle

Birger Brynildsen holdt på å bli utbrent i forsøket på hjelpe andre med data. Nå har han funnet en løsning som hjelper mange – på deres egne premisser.

Lenkeblokk Icon Les mer om Birger her