Merk at for Trøndelag og de nylig sammenslåtte kommunene er deler av tallgrunnlaget fra tidligere år upresist. Her vil tallene og diagrammene vise verdien 0.

Er du nysgjerrig på hvilke kommuner som har eiendomsskatt? Kanskje lurer du hvor mange innvandrere Norges nordligste kommune har sammenlignet med vår sørligste kommune? Alt dette og en mengde andre tall om Norges kommuner og fylkeskommuner kan du finne i det nye verktøyet «Norge i tall».

Lenkeblokk Icon Klikk her for å komme til Norge i tall

Brukes til refleksjon

Du kan også sammenlikne ulike kommuner/fylkeskommuner med hverandre. Er kvadratmeterprisen på eneboliger høyest i Hordaland eller i Hedmark? Hvor er andelen tenåringer høyest? I Telemark eller Buskerud? Dette kan danne grunnlag for ulike refleksjonsspørsmål, som hvorfor Finnmark har overvekt av innvandrere fra Russland, mens de fleste andre fylker har flest innvandrere fra Polen. Eller hvorfor Oslo har veldig høy innflytting, mens Meløy har høy fraflytting?

«Norge i tall» har tre søkbare hovedbolker: Demokrati og politikk, befolkning/demografi og økonomi og arbeidsliv. Under disse temaene er det flere variabler å søke på.

Det digitale kommunekartet er i utgangspunktet utviklet som læringsressurs for skoleverket av KS Ung.