En viktig del av vårt samarbeid er å bevare den samiske kulturen og bidra til et levende samisk språk
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Onsdag 3. februar besøkte Gram Sametinget for første gang som KS-leder. Han ble tatt imot av Sametingets president Aili Keskitalo i Karasjok.

Samarbeidsavtalen mellom KS og Sametinget ble undertegnet i desember 2019. Hensikten med avtalen var å få på plass et mer formalisert og systematisk samarbeid, samt bidra til å utvikle tjenestetilbudet i samiske kommuner.

Nettverk for samiske kommuner

Samisk språk og kultur i kommunesektoren er et sentralt samarbeidsområde, som også er nevnt i avtalen.

- Det samiske språket er en del av vår kulturarv. En viktig del av vårt samarbeid er å bevare den samiske kulturen og bidra til et levende samisk språk, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

I november 2020 åpnet Gram et helt nyetablert nettverk for kommuner med samisk befolkning. 13 kommuner totalt i det samiske språkforvaltningsområdet er deltagere i nettverket. Opplæring i barnehage og skole, og rekruttering av fagpersonell med samisk språk -og kulturkompetanse.

- Vi håper at nettverket vil bidra til et tettere samarbeid og gi et løft til den samiske språksatsingen, sier Gram.

Krever en særlig satsing

- Rekruttering er en utfordring for oss innenfor ulike sektorer. Alle kommunene i det samiske språkforvaltningsområde beskriver det som en flaskehals for å oppfylle sine forpliktelser, sa Sametingets president, Aili Keskitalo.

Et annet område Keskitalo mener krever en særlig satsing i de samiske bosettingsområdene er digitalisering.

- De samiske bosettingsområdene er fremdeles rurale på mange måter. Vi må ha et løft for å få på plass den digitale infrastrukturen, sier hun.