Den nye versjonen av sjekklista gir blant annet muligheten for å filtrere oppgaver opp mot ulike fagområder og inkluderer også fylkeskommuner.

Kartverket har siden 2015 samlet relevant informasjon om kommunesammenslåing på våre nettsider. Her har vi også bygget opp en sjekkliste for oppgaver som må gjennomføres på IKT siden av sammenslåing. 

KS har bidratt i utarbeidelsen av sjekklista, bl.a. med innhold fra utredningen «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing».

Sjekklisten finner du her: https://www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste/