Den nye modulen blir lansert på Gudbrandsdalstinget onsdag 23. mars. Både styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, deltar på lanseringen.

- Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er ikke en lovpålagt kommunal oppgave, men for mange folkevalgte og spesielt ordførere står dette sentralt.  Vi vil med denne modulen gi kommunene mulighet til å sette næringsutvikling på dagsorden i kommunestyret. Det er i seg selv viktig at hele kommunestyret tar folkevalgt ledelse på dette område på lik linje med andre kommunale oppgaver, sier Bjørn Arild Gram.

KS folkevalgtprogram har sammen med NHO utarbeidet en modul i folkevalgtprogrammet som heter «Næringsaktive kommuner» Denne bygger på malen i folkevalgtprogrammet og FoU-en «Vellykket kommunal næringsutvikling».

Det er nå mulig å bestille en folkevalgtdag om næringsaktive kommuner. Henvend deg til din kontaktperson i din region for en forespørsel.

Her er eksempler på mulig program for halv dag eller hel dag