Rådene er inndelt i syv sentrale arbeidsområder. For hvert arbeidsområde gis to til fem råd om etikkarbeidet og oppfølgingen av dette. Rådene er utarbeidet på grunnlag av beste praksis nasjonalt og internasjonalt (hovedkilde OECD). En del av rådene bygger på lovkrav og/eller gir veiledning til hvordan lovbestemmelser kan etterleves i praksis.

Lenkeblokk Icon Les rapporten "Råd for etikkarbeid i kommunale selskap" her

Rådene er relevante for alle selskap med kommunalt eller fylkeskommunalt eierskap, herunder kommunale foretak/bedrifter/selskap, interkommunale selskap, hel- og deleide aksjeselskap mm. For enkelhets skyld er alle rådene formulert til et «selskap». Når det i et råd står at «selskapet bør», betyr dette at ledere på ulike nivå i administrasjonen og virksomheten bør ta ansvar for at det skjer. Der styret har ansvar for etikkarbeidet beskrives det eksplisitt.

Vi håper at rådene vil være til nytte for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å vurdere og forbedre sitt etikkarbeid.