Det opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan sikre åpenhet om roller, om gaver, om hvem man har kontakt med i politiske beslutningsprosesser. Etikkutvalget gir her noen anbefalinger om mulige tiltak som kan være til hjelp i et til tider vanskelig farvann.

Uttalelsene finnes nedenfor her.