Refleksjon og øving er viktig for å skape bevissthet om etiske dilemmaer.

Tora Aasland, leder Kommunesektorens etikkutvalg

- I kommuner og fylkeskommuner dukker det stadig opp situasjoner der det kan være vanskelig å vurdere hva som er riktig og galt. Refleksjon og øving er viktig for å skape bevissthet om etiske dilemmaer, sier Tora Aasland.

Hun er leder av Kommunesektorens etikkutvalg, som skal være en rådgiver og pådriver for kommunens arbeid med etikk og antikorrupsjon.

- I Kommunesektorens etikkutvalg har vi lenge arbeidet med etiske dilemmaer i gråsonen mellom juss og moral. Vi er stolte av å nå kunne presentere denne nye dilemmasamlingen, sier Aasland.

Dilemmasamlingen skal styrke bevissthet, holdninger og rutiner slik at korrupsjon kan forebygges og forhindres. Eksemplene bygger på innspill fra kommuner og fylkeskommuner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har støttet arbeidet økonomisk.

Lenkeblokk Icon Last ned Dilemmasamlingen som PDF Lenkeblokk Icon Dilemmasamling