I Opplæringslovens § 12-4 heter det videre at yrkesopplæringsnemnda skal særleg:

  • Fremje forslag til organisering, arbeidsmåtar og strategiar for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa.
  • Vurdere og uttale seg om rutinane i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa.
  • Vurdere korleis partane i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og yrkesopplæringa.
  • Vurdere korleis samhandlinga mellom skolar og lærebedrifter kan betrast.
  • Vurdere korleis kompetanseutvikling kan sikrast.

Yrkesopplæringsnemnda i Akershus
KS-representant: Arne Rune Gjelsvik (Akershus fylkeskommune)
Vara: Inge Solli (Nittedal kommune)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder
KS-representant: Jan Inge Tungesvik (KS Agder)
Vara: Jarl Vidar Erichsen (KS Agder)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Buskerud
KS-representant: Trond Døviken (Hurum kommune)
Vara: Toril Staxrud (Sigdal kommune)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Finnmark
KS har ikke medlem i yrkesopplæringsnemnda i Finnmark
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark
KS-representant: Trond Lesjø (KS Hedmark og Oppland)
Vara: Hilde Kristin Holtesmo (KS Hedmark og Oppland)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Hordaland
KS-representant: Sølvi O. Sørebø (KS Vest)
Vara: Marie Størdal (Bergen kommune)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Møre og Romsdal
KS-representant: Anne-Mari Pilskog (Hareid kommune)
Vara: Toril Brodal (KS Midt-Norge)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Nordland:
KS-representant: Mona Halsbakk (KS Nord-Norge)
Vara: Per-Oscar Schjølberg (KS Nord-Norge)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag
KS-representant: Ole Gunnar Kjøsnes (KS Midt-Norge)
Vara: Annikken Kjær Haraldsen (KS Midt-Norge)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Oppland
KS-representant: Jane Camilla Bergh (KS Hedmark og Oppland)
Vara: Astrid S. Tomter (KS Hedmark og Oppland)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo
KS har ikke medlem i yrkesopplæringsnemnda i Oslo
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland
KS har ikke medlem i yrkesopplæringsnemnda i Rogaland
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane
KS-representant: Gunnlaug Olsvoll Røed (Solund kommune)
Vara: Rita Lilletvedt (Gloppen kommune)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Telemark
KS-representant: Jørund A. Ruud (Telemark fylkeskommune)
Vara: Gry Anette R. Amundsen (Telemark fylkeskommune)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Troms
KS har ikke medlem i yrkesopplæringsnemnda i Troms
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder
KS-representant: Dorrit Svenning (KS Agder)
Vara: NHO
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold
KS-representant: Unni Bu, (Re kommune)
Vara: Trond Wifstad (Re kommune)
-------------------------------------------------------

Yrkesopplæringsnemnda i Østfold
KS-representant: Svein Larsen (Sarpsborg kommune)
Vara: Michael Torp (Rygge kommune)
-------------------------------------------------------