KS Ung er en samling digitale læringsressurser om lokaldemokrati og kommuner beregnet for ungdomstrinnet og videregående skoler. Alt ligger fritt tilgjengelig på ks-ung.no.

 - For en kommune som ønsker å bli enda bedre på elevmedvirkning og demokrati, var Siri Hansens innlegg et viktig bidrag for nytenking, sier oppvekstsjefen i Skien, Grete Gjelten.

Samtlige representanter for Barn og unges kommunestyre (BUK) i Skien gjennomførte Kommunespillet i KS Besøkssenter før neste skoleårs BUK-forhandlinger.

Kommunespill:

I læringsspillene til KS Ung kan elevene prøve seg som rådmann, kommuneplanlegger og medlemmer i et ungdomsråd. - Får vi barn og unge til å engasjere seg og føle at de kan være med å bestemme i saker som angår dem, vil de også føle seg inkludert, sier Siri Hansen.

KS Ung består av:

Kommunespillet i KS Besøkssenter:

I KS Besøkssenter i Oslo kan elever spille Kommunespillet og være samfunnsplanleggere for en dag. Kommunespillet er et interaktivt læringsspill der elevene, i rollen som kommunens eksperter, skal bygge et eldresenter. Spillet er egnet for samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag. Besøket er gratis. Vi serverer også lunsj!

b.stem:

b.stem er et digitalt diskusjonsspill for samfunnsfag. Elevene er et ungdomsråd som får i oppgave å gi en anbefaling til kommunestyret i en sak som angår dem. Spillet ligger fritt tilgjengelig på nett. Elevene lærer om medbestemmelse og lokaldemokrati.

Snasen:

Snasen er et digitalt dataspill for samfunnsfag som kan benyttes gratis. I rollen som rådmann skal elevene bygge opp en kommune, med alle de tjenester innbyggerne trenger. Valgene må få gjennomslag i kommunestyret.

På ks-ung.no kan du lese mer om læringsspillene. I tillegg finner du oppgaver til for- og etterarbeid, quizer og filmer. Her kan du for eksempel se elever spille Snasen: