Hvor er vi og hvor vil vi?

Noen synes det gir energi til resten av prosessen å se for seg et mål de ønsker å nå før de går i gang. Et alternativ i rammeverket er derfor å bytte om på trinn én "Hvor er vi" og trinn to "Hvor vil vi" og lage framtidsbilder som man deretter setter i sammenheng med nåsituasjonen.

Til refleksjon

  • Hva ønsker vi at skoleledelse skal være i vår kommune og fylkeskommune?
  • Hvilke mål og ambisjoner har vi for utøvelsen av skolelederskap?
  • Hvordan ønsker vi at medarbeidere, elever og andre skal oppleve oss som skoleledere?
  • Hvilke framtidsbilder ser vi for oss?
  • Hvilke kjennetegn skal vi se etter?

Når det er utviklet framtidsbilder, må skolelederne og kommunen/fylkeskommunen sammen avklare hvordan dere skal vurdere om dere er på rett vei. En del av utviklingsarbeidet blir å utvikle kjennetegn som det kan reflekteres over i forkant og underveis. Dette er en støtte til ledergruppene og kommunens/fylkeskommunens eget arbeid og ses i sammenheng med neste kategori "Hvordan kommer vi dit vi vil? - Utviklingsprosessen".

Verktøy og metoder for utvikling av framtidsbilder

  • 2-50+ personer
  • 2-8 pers. per. gruppe
  • 40-60 min
  • Et A4-ark til hver deltaker. En bordduk, flippover-ark eller A3-ark til å skrive felles framtidsfortelling.

Metoder for å utvikle framtidsbilder finner du her på www.prosessverktøy.no

Hensikten med denne metoden er å skape en felles fortelling av hvordan en organisasjon, et prosjekt eller annet kan se ut på sitt aller beste.