1. Kommunalsjef/fylkesutdanningssjef informerer om Led i rektormøte

Informer om Led skole i rektormøte. 

- Informasjon om Led, målgruppe og hensikt finner dere her

- Informasjon om rektors rolle i Led finner dere her.

 

2. Meld på Led-innføringskurs 

- Meld kommunalsjef/fylkesutdanningssjef og Led-koordinator med skolene på Led-kurs. 

- Informasjon om Led-koordinator finner dere her.

 

3. Skreddersøm av Led i kommunen/fylkeskommunen

Ledergruppene gjennomfører ståstedsanalyse om utøvelse av lederskap på deres skole. Dette danner grunnlag for dialogen mellom kommunalsjef/fylkesutdanningssjef og den enkelte skole for å designe innhold i Led skole i deres kommune/fylkeskommune.

 

Sett samtidig opp datoer for ledersamlinger minst ett år frem i tid. Det vil skape forutsigbarhet for deltakerne og gjøre det enklere å få tak i de prosessledere/foredragsholdere dere helst ønsker dere.  Se under for eksempel på lokal plan for Led skole.

 

Utfyllende informasjon og verktøy for gjennomføring av ståstedsanalysen kommer her våren 2018.

 

4. Eksempel på oppstart og plan for Led skole (Word)

 

Lenkeblokk Icon Eksempel Pa Oppsett Led Program

5. Dialogkonferanse og Led-rammeverket

Gjennomfør dialogkonferanse med skolenes ledergrupper. Informasjon fra ståstedsanalysen danner grunnlag for å skreddersy rammeverket til deres behov.

 

Hensikten er å finne ut mer om utøvelse av lederskap på den enkelte skole og  kommune/fylkeskommune ved hjelp av rammeverket:

 

Hvor er vi? 

 

For at skolelederne og kommunen/fylkeskommunen sammen skal utvikle og utøve godt lederskap må de ha kunnskap om styrker og svakheter ved utøvelsen slik den er i dag. 

 

Hvor vil vi? 

 

Bruk framtidsbilder som verktøy i arbeid med å identifisere og utvikle nye løsninger.

 

Hvordan kommer vi dit vi vil?

 

Utviklingsprosessen: planlegging og implementering av Led skole

 

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og framtidsbildene som er utviklet, er neste fase i programmet å jobbe med iverksettelse.