Led skole er et selvutviklingsverktøy for kommuner og fylkeskommuner for arbeid med å rekruttere, støtte, utvikle og beholde gode ledere og ledergrupper i skolen.

Hva bør man som arbeidsgiver tenke over og ta stilling til når det gjelder ledelse på skolene?

 

1. Avklare kommunens forventninger til skolenes mellomledere og ledergrupper. 

 

1. Hvilke (hoved)funksjoner skal skolenes mellomledere fylle?

2. Hva er/vil være hensikten med å ha en ledergruppe på skolen?

2. Utvikle strategi for rekruttering, støtte og utvikling av skolens mellomledere og ledergrupper.

 

3. Hvilken type ledelse gir best resultater og hvordan reflekteres det i vår strategi for rekruttering og oppfølging av (nye) mellomledere til skolene?

4. Hvilke resultater skaper mellomlederne som skolene våre har nytte av?

5. Hvilken forskjell gjør mellomlederne for skolene våre?

6. Hva hadde skolene våre gått glipp av hvis vi avskaffet mellomlederfunksjonen?

3. Støtte og utvikle skolenes ledergrupper

 

7. Hvilke resultater skaper ledergruppene som skolene våre har nytte av?

8. Hvilken forskjell gjør ledergruppene for skolene våre?

9. Hva hadde skolene våre gått glipp av hvis vi nedla ledergruppene?

 

4. Kartlegge og avdekke behov for økt kunnskap og ferdigheter hos kommunens skoleledere.

 

For målrettet oppfølging ut fra den enkelte skoles behov.

For bedre tilpassede fellessamlinger for alle ledere på kommunens skoler.