Knut Roald, dosent (PhD) ved Høgskolen viser til følgende kjennetegn på lærende møter:

Positive erfaringer før negative erfaringer

Når skolen vurderer ulike sider ved daglig drift eller utviklingsarbeid, styrker det prosessen å hente fram de positive vurderingene før en tar de negative. Det gir best grunnlag for en konstruktiv dialog dersom en er bevisst på å hente inn sterke og svake sider ved en sak.

Møteledelse på omgang

Felles ansvar for utviklingsprosesser synes å bli styrket gjennom systematisk deling av møteledelse. Selv om skoler, kommuneadministrasjoner, ulike faglige og politiske fora har formelle lederstillinger, kan det styrke kunnskapsutviklingen at alle møtedeltakere skifter på sekretærfunksjon og møteledelse.

 

Heterogene arbeidsgrupper

 

Skoler er ofte organisert i trinn og team og fagseksjoner. Det er ofte faste strukturer i kommuneadministrasjonen. Som utviklingsarenaer kan disse gruppeformene avgrense kunnskapsutviklende prosesser. Utviklingsprosessene kan bli dypere og mer dynamiske dersom en grupperer på tvers.  

 

Prioritering framfor avstemming

 

I utviklingsprosesser arbeider en med å få fram en rekke forslag til aktuelle tiltak. Når det har kommet fram et sett forslag, er det effektivt at møtedeltakerne individuelt eller i mindre grupper prioriterer forslagene. 

 

Milepæler og ansvarsfordeling

 

Framdrift av utviklingsarbeid styrkes av oppsatte milepæler og klar fordeling av ansvar for oppfølging.

 

Undervegsvurderinger ved fastsatte milepæler kan være vel så viktig som en omfattende sluttvurdering.

 

Skille mellom forvaltnings- og utviklingssaker

 

Utviklingsspørsmål krever arbeidsprosesser som er mer tidkrevende og komplekse enn forvaltningssaker. I fora med stor bevissthet rundt utviklingsprosesser, reduseres  tidsbruken på forvaltningssaker. Utgangspunktet er at praktiske spørsmål i stor grad kan avgjøres administrativt uten allmenne diskusjoner.  

 

Knut Roald om profesjonsutvikling og lærende møter

 

https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=33139

 

Knut Roald - Video 2 (til gjennomsyn) from KS on Vimeo.