Tenk igjennom om ny teknologi løser en viktig utfordring for skolen, eller om den er en løsning som ønsker seg et problem

Tilgangen til teknologiske nyskapinger er enorm og det kan være vanskelig å navigere blant tilbud og produkter. Et utgangspunkt kan være å tenke over om produktet er en løsning som ønsker seg et problem, eller om den er svaret på et problem som det er nødvendig å løse.

I modellen under ser du en metode for bruk av teknologi til innovasjon.

Start med elevens og de ansattes behov

For å lykkes med innovasjon gjennom teknologi må løsningen skape verdi for elever og ansatte. Unngå å hoppe raskt til en løsning. Bruk tid på å avdekke faktiske behov hos de som skal bruke teknologien.

Utvikle organisasjonen til å møte behovene

Nye løsninger krever nye arbeidsprosesser, rutiner, roller og ny kompetanse. Innovasjon innebærer at ansatte som jobber i skolen må endre holdninger og adferd for å løse oppgaver på en ny måte.

Velg teknologi som understøtter behovene

Innovasjon understøttes ofte av nye produkter eller tekniske løsninger, men ny teknologi er ikke innovasjon i seg selv. Den blir det først når den er tatt i bruk og skaper verdi.