Hva trenger du?

3-8 pers. per. gruppe, 30-60 min og penner og notatpapir

Roller i IGP(i)-prosessen: 

 

Plenumsleder: møteleder eller prosessleder

 

Ordstyrer og tidtaker: den som leder gruppen, styrer ordet i gruppen og passer på tidsrammen

 

Sekretær:  den som noterer underveis og (evt) legger frem i plenum

 

"Viddevakt": den som sørger for at man holder seg til saken og ikke snakker seg vekk

 

I - Individuell refleksjon

 

I: 

 

Legg til rette for at den enkelte får mulighet til å reflektere selv, enten i møtet eller i forkant av møtet,over det som skal drøftes.

 

Gruppe - rekkefremlegg

 

G: 

 

Grupper på ca. 3-8 personer.  Hver gruppe fordeler følgende roller; ordstyrer og tidtaker (den som leder gruppen, styrer ordet i gruppen og passer på tidsrammen), viddevakt (den som sørger for at man holder seg til saken og ikke snakker seg vekk), sekretær (den som noterer underveis). Det er fint om rollene blir tilfeldig fordelt, f.eks. slik; den som har varmest hender er ordstyrer og tidtaker, den som har kaldest hender er viddevakt og den som er eldst av de som er igjen er sekretær. 

 

Gruppeprosessen starter ved at hvert gruppemedlem legger frem et synspunkt om saken.  Her er det viktig at gruppeleder er nøye med bestillingen:

  • Deltakerne skal kun legge frem et synspunkt om gangen, før turen går videre til neste person. 
  • Gruppeleder snakker ikke først selv, men plasserer seg midt i eller til slutt i runden rundt bordet
  • Gruppeleder må passe på at han/hun eller andre ikke faller for fristelsen om å kommentere de enkelte innleggene underveis.  

 

Hensikten med stram regi på runden rundt bordet er at alle sine meninger skal legges nøytralt i bordet.  Etter en runde rundt bordet, kan man ta en runde til eller si at ordet er fritt for å tilføye ytterligere synspunkter som ikke har kommet frem, og deretter drøfter man saken ut i fra de ulike synspunktene som har kommet frem.  Etter man har drøftet, skal man lande på noen gruppen kan være enige om, eventuelt en prioritert rekkefølge på flere synspunkt, før det skal meldes tilbake til plenum.

 

P - Plenumsfremlegg

 

P:

 

En deltager fra hver gruppe (ofte sekretær, da sekretær har kontroll på notatene), melder til plenum det gruppen har blitt enige om.  Den som leder plenum kan da etter alle gruppeinnleggene evt. oppsummere hva som er tendens i forsamlingen eller velge å bare innhente de ulike gruppenes synspunkter.  Før plenumsprosessen avsluttes, vil det være lurt at plenumsleder sier noe om hva som skjer videre med det som har kommet frem i plenum.

 

(I) - Individuell refleksjon på ny

 

I: 

 

Det er ofte lurt å gi litt tid til egen refleksjon etter plenumsopptrekket, slik at den enkelte får tid til å reflektere over hvordan han/hun både forstår og kan bruke det som kom frem i plenum inn i egen praksis.