Led skole vil tilby en "startpakke for nye ledere". Startpakken kan brukes av rektor og kommunen/fylkeskommunen til rekrutteringsarbeid og oppfølging av nye ledere, slik at de raskere forstår sin rolle og handlingsrom. Startpakken vil være tilgjengelig fra mai 2018.

Verktøyet vil inneholde tekster, videoer og annet materiale, inkludert verktøy for refleksjon og utvikling. Konseptet utvikles i samarbeid med Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.