Samarbeid om digital kompetanse

Om prosjektet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.

Hensikten med prosjektet er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Informasjon om programmet “Samarbeid om digital kompetanse”

På lenken under finner du eksempler på digitalisering av opplæring i norske kommuner:

  • "Hvordan jobbe med algoritmisk tankegang og programmering i skolen?
  • Digitale læremidler innenfor spesialpedagogikk
  • Film: Satser digitalt i skolen (2017)
  • Film: Digitale læremidler (2017)
  • Skolene i Sør-Varanger satser på digitalisering
  • Digitalisering av Osloskolen