Hva er OECD?

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (engelsk: Organisation for Economic Co-operation and Development) har siden 1961 hatt som oppgave å fremme økonomisk vekst i medlemslandene, å samarbeide om å stabilisere økonomien (konjunkturpolitikken) og å bidra til å utvide verdenshandelen. Medlemsstatene var i utgangspunktet vest-europeiske land samt USA og Canada. Organisasjonen ble til ved en omorganisering av den tidligere Organisasjonen for Europeisk Økonomisk Samarbeid.

[...]

I sin kjernevirksomhet har OECD fra ganske tidlig tatt rollen som standardsetter, først for økonomiske begrep, senere også for begrep fra teknisk og annen faglig virksomhet. OECDs fastlegging av standardbegrep utmerker seg ved en høy grad av presisjon, med statistiske definisjoner der dette er relevant.

Tidlig var økonomisk vekst og nasjonalprodukt omstridte begrep som OECD klargjorde ved å fastlegge en omforent, streng statistisk definisjon for beregning av nasjonalproduktet, og for den statistikk som ligger til grunn for nasjonalregnskapene i medlemslandene. Dermed ble også statistikk en viktig del av organisasjonens virksomhet.

I årene etter millennieskiftet har OECD særlig vært kjent for sitt arbeid for kvalitetsvurdering av utdanning i medlemslandene (PISA-programmet, TALIS-programmet, etc).