Videoanimasjon som gir oss en omvisning i hjernen. Engelsk tekst og tale.

Nevroplastisitet

Video: Hva skjer i hjernen når du lærer?