Å være leder er en oppdagelsesreise! Det er ikke meningen at du skal være "ferdig leder" når du starter opp, men du vil allikevel møte store forventninger fra første dag i jobben. Det er derfor lurt at du reflekterer rundt din egen lederrolle, både alene og sammen med andre, slik at du kan skape deg en retning for ditt lederskap. Lykke til i en ny spennende jobb, dette kommer du til å klare bra!

Til refleksjon

  • Hvorfor vil du være leder?
  • Hva er dine styrker inn i lederrollen?
  • Hvilke situasjoner tror du blir mest utfordrende?
  • Hvordan vil du at de ansatte skal se på deg, og hva kan du gjøre for å oppnå dette?
  • Har du noen lederforbilder? Hva er grunnen til at du mener disse personene er/var gode ledere?