Carol Dweck`s teori om Growth mindset

Carol Dweck forsker på hvilken betydning mindset, vår måte å tenke på, har for den enkeltes læring og utvikling, hva som fremmer ulike typer mindset og hvordan mindset påvirker den enkeltes motivasjon og selvregulering. Dweck har forsket på dette siden 70-tallet, og arbeidet hennes er ansett å ha stor betydning innenfor ulike områder som «de første årene», utdanning, arbeidslivet, idrett, og samliv mellom mennesker. Med andre ord innenfor alle områder der vår måte å tenke på kan få betydning for hvordan vi samhandler, lærer og utvikler oss.

En følge av Carol Dwecks teori om mindset er forståelsen for at vi som lærere og skoleledere har et stort ansvar for å støtte elevers utvikling av et Growth Mindset, ettersom Growth Mindset fører til livslang interesse for og lyst til å lære, i motsetning til et Fixed Mindset der man etterstreber umiddelbar og kortvarig prestasjon.

Growth Mindset - lenker til aktuelle tekster

 

Hvordan Growth Mindset virker i klasserommet

How to Spot a Growth Mindset in the Classroom

Hjernern vår forandrer seg når vi lærer oss noe nytt

Nevroplastisitet (hva skjer i hjernen når du lærer)

Se Carol Dweck på TED Talks

The Power of believing that you can improve

Hvordan vi reagererpå sosiale signaler

The SCARF Model by David Rock