Bok fra Michael Fullan og Joanne Quinn som beskriver begrepet "kohernes" og hvordan skoleledere på alle nivåer kan "velge strategiske endringsdrivere for å lære i samarbeid og for å levere resultater i fellesskap". Boken inneholder en omfattende modell for å skape kohernens og utvikle bedre skoler.

Om boka

Fra omslaget:

 

"Denne boken hjelper skoleledere på alle nivåer til å velge strategiske endringsdrivere for å lære i samarbeid og for å levere resultater i fellesskap.

 

Boken setter forbedring av elevenes læring i sentrum. Den er basert på solid forskning og erfaringer, og den gir innsikt i hvordan vi kan forbedre vår utdanningsledelse.

 

Forfatterne tar for seg fire nøkkelkomponenter for å lykkes:

  • Å målrette innsatsen for å bygge kollektiv kapasitet
  • Å utvikle samarbeidskultur som samtidig avklarer roller på individ- og teamnivå
  • Å legge til rette for dybdelæring for å få fart på forbedringsarbeidet og fremme innovasjon
  • Å sikre en kultur som forplikter både individuelt og kollektivt."

Hva koherens er og ikke er

 

Fra boka side 22 og 23:

 

"... koherens har med meningsskaping, samhold og sammenkobling å gjøre. Merk deg at disse elementene har med hva mennesker på gulvet, for å si det slik, oppfatter som sammenhengende og meningsfylt. Dette gir oss et hint om hva koherens ikke er. Det er ikke struktur. Det er ikke standardisering (selv om det kan være til hjelp), som når de som har ansvaret, kan forklare hvordan ting passer sammen (eller egentlig bør passe sammen, sett fra deres perspektiv). Det er heller ikke strategi.

 

Koherens har med mennesker å gjøre, både individuelt og spesielt i fellesskap. For å komme til poenget er koherens den felles dype forståelsen for formålet og for arbeidets egenart. Koherens er altså det som foregår i menneskene, mentalt og i praksis, individuelt og spesielt i fellesskap. Vi kan umiddelbart se hvorfor det er så vanskelig å oppnå koherens under betingelser av overbelastning, fragementering og politisk turbulens. Det er likevel mulig [med] den rette blandingen av "trykk og støtte", det vil si trykk som skaper fremdrift innenfor støttende og målrettede kulturer."

 

Videre lesning

"Koherens i skoleutviklingen" av Michale Fullan og Joanne Quinn

 

I boken " Hva trenger vi ledere til" av Lars Klemsdal skriver forfatteren om lederens oppgave i en organisasjon:

 

"Bokens sentrale påstand er at ledere må lede ut fra de grunnleggende uformelle organiseringsprosesser som pågår hver eneste dag i alle virksomheter – mellom medarbeidere, ledere, kunder, brukere og samarbeidspartnere. Skal vi forstå hva vi trenger ledere til, må vi derfor forstå hvordan dynamikken i disse organiseringsprosessene utfolder seg."

 

(Fra omslaget)