Det finnes mye forskning og kunnskap om ledelse. Vi vet derfor mye om hva som har effekt på medarbeideres motivasjon og mestring og hva som kjennetegner gode ledere, men hvordan overfører man denne kunnskapen til god praksis i en travel hverdag? Det er noen kjerneområder det er viktig at du reflekterer over og utvikler ferdigheter innenfor.

Til refleksjon

  • Hvilken av de ulike rollene du har som leder trives du best i, og hvorfor?
  • Hvilke av de ulike rollene er du minst bekvem med, og hvorfor?
  • Tenk deg en situasjon der rollene kommer i konflikt med hverandre. Hva gjør du?